กิจกรรม : โครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอมโดยการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยรายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 4 - 8 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลอ่าวขนอมได้กำหนดจัดโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะกรรมการชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาล โดยการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจการจัดการขยะมูลฝอยกับเทศบาล ได้นำความรู้ ประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานไปประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการจัดการขยะชุมชน เช่น การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การรวบรวมของเสียอันตรายในชุมชน การจัดตั้งธนาคารขยะ การแปรรูปเป็นพลังงานหรือการทำปุ๋ยจากขยะมูลฝอย  จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยได้เดินทางไปดูงานที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครราชสีมา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559    อ่าน 166 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**