สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558
  รายละเอียด : สรุปผลการดำเนินการจัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558 ซึ่งมีรายละเอียเตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 86 คน