สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการสอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
  รายละเอียด : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 94 คน