สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์บริการจัดการขยะ หมู่ที่14 ตำบลขนอม
  รายละเอียด : ตามที่เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์บริหารจัดการขยะ หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม
มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 85 คน