สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม
  รายละเอียด : ตามที่ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 61 คน