ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : กำหนดการประชุมประชาคม
ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ตำบลขนอม อำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช

- หมู่ที่ 10
วันที่ 8 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 น.
สถานที่ ศาลาประจำหมู่บ้าน

- หมู่ที่ 6
วันที่ 10 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 น.
สถานที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

- หมู่ที่ 9
วันที่ 11 มีนาคม 2559
เวลา 09.30 น.
สถานที่ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์
สามแยกท่าสำเภา (2ชุมชน)

- หมู่ที่ 14
วันที่ 15 มีนาคม 2559
เวลา 10.00 น.
สถานที่ ศาลาประจำหมู่บ้าน

- หมู่ที่ 11
วันที่ 17 มีนาคม 2559
เวลา 13.30 น.
สถานที่ ศาลาประจำหมุ่บ้าน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 46 คน