สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558-กุมภาพันธ์ 2559
  รายละเอียด : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน