สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศฯ เรื่อง ผลพิจารณาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์อาคารเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน