ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่17) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
12 เม.ย. 2560
2 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
12 เม.ย. 2560
3 ประกาศฯ เรื่อง กำหนดมาตรการจัดระเบียบการจราจร ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
29 มี.ค. 2560
4 ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง เพื่อปฎิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
27 มี.ค. 2560
5 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
46
07 มี.ค. 2559
6 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
95
08 ก.พ. 2559
7 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
105
19 ม.ค. 2559
8 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558
81
23 ธ.ค. 2558
9 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การจองที่ขายของ งานปูเสื่อกินข้าว Countdown ริมหาด
78
22 ธ.ค. 2558
10 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
18 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20