ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 โปรแกรมการแข่งขัน " ฟุตบอล ทต.อ่าวขนอม คัพ " ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
673
19 ก.ค. 2555
92 แจ้งขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากเหตุสาธารณภัย
599
08 มิ.ย. 2555
93 โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๕
323
07 มิ.ย. 2555
94 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๕
405
23 พ.ค. 2555
95 คำแถลงนโยบาย นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
671
23 เม.ย. 2555
96 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา เทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑
473
19 เม.ย. 2555
97 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
351
19 มี.ค. 2555
98 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
320
19 มี.ค. 2555
99 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอมและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
738
05 ม.ค. 2555
100 งานปูเสื่อกินข้าวเคาท์ดาวริมหาด ครั้งที่ ๑๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
565
20 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20