ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประเพณีลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
580
01 พ.ย. 2554
102 ประกาศคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
467
31 ต.ค. 2554
103 แบบเสนอการแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
366
31 ต.ค. 2554
104 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหหารส่วนตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวขนอม และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
969
19 ก.ย. 2554
105 สาส์นแสดงความยินดี โอกาสจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเทศบาลอ่าวขนอม ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
1049
19 ก.ย. 2554
106 อัพเดท... โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล อบต.ขนอมคัพ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร
543
24 ส.ค. 2554
107 ประกาศ รับสัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
546
24 ส.ค. 2554
108 ประกาศ....รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขนอ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
432
19 ส.ค. 2554
109 มีข่าวดีมาบอก....ท่านใดที่สนใจสอบใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ งานนี้พลาดไม่ได้...
812
17 ส.ค. 2554
110 ขอแก้ไข...โปรแกรมการแข่งขัน ฟุตบอลประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
534
11 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20