ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม
513
10 ส.ค. 2554
112 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอล ดาวน์โหลดเอกสาร
336
01 ส.ค. 2554
113 ประกาศ รายนามผู้สูงอายุเพื่อรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลดเอกสาร
477
15 มี.ค. 2554
114 ด่วน.... ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 3-5/6 จำนวน 1 อัตรา
778
23 ม.ค. 2554
115 ข่าวด่วน......... ประกาศ กำหนดการรับฟังความคิดเห็น - สำรวจเจตนารมณ์ของประชาชน กรณี องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ขอเปลี่ยนชื่อและจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล.. ดาวน์โหลดเอกสาร
606
13 ม.ค. 2554
116 ขอเชิญเที่ยวงาน " ปูเสื่อกินข้าว เคาท์ดาวน์ริมหาด ครั้ง ๙ " ดาวน์โหลดเอกสาร
428
17 ธ.ค. 2553
117 ประกาศโปรดทราบ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
16 ธ.ค. 2553
118 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2553 ครั้งที่ 2
353
08 พ.ย. 2553
119 ขอเชิญสาวงามการประกวด นางนพมาศ ในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
576
01 พ.ย. 2553
120 มีข่าวดีมาบอก......การสำรวจถนน บ.ท่าน้อย - บ.ท่าสำเภา
501
23 ส.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20