ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมันสามัญ สมัยที่3/2552 ครั้งที่ 1
511
06 ส.ค. 2552
132 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด " อบต.ขนอม คัพ"
726
20 ก.ค. 2552
133 ขอเชิญเข้าร่วมรับชม การแข่งขันฟุตบอลชายหาด กีฬาอำเภอขนอม ปี 2552 เริ่ม 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2552 ณ สนามอลงกตรีสอร์ท ดาวน์โหลดเอกสาร
528
26 มิ.ย. 2552
134 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2552 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม 2552
573
26 มิ.ย. 2552
135 ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชน กรณี โครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นกันตลิ่งพัง บริเวณหาดในเพลา หมู่ที่ 8 ตำบลในเพลา 25 มิถุนายน 2552
508
23 มิ.ย. 2552
136 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2552 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2552
371
22 มิ.ย. 2552
137 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2552 วันที่ 5 มิถุนายน 2552
384
29 พ.ค. 2552
138 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
373
31 มี.ค. 2552
139 ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-6
528
30 มี.ค. 2552
140 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมระบฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2552 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
358
02 ก.พ. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20