ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
386
04 ส.ค. 2551
152 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
422
30 ก.ค. 2551
153 ประกาศการรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
449
30 ก.ค. 2551
154 ประกาศ การโอนงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
760
28 ก.ค. 2551
155 ประกาศการโอนงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
568
28 ก.ค. 2551
156 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2552- 2554 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
422
30 มิ.ย. 2551
157 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2551 ครั้งที่ 1
415
25 มิ.ย. 2551
158 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2551 ครั้งที่ 1
371
24 มิ.ย. 2551
159 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2550 ครั้งที่ 2
627
25 ก.ค. 2550
160 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2550 ครั้งที่ 1
437
17 ก.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20