ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2551-2555) และแผนพัฒนาสามปี
419
22 พ.ค. 2550
162 ประชาสัมพันธ์การออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2550
521
22 พ.ค. 2550
163 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2550 ครั้งที่ 1
416
08 พ.ค. 2550
164 เชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการร่างรัฐธรรมนูญ
535
10 เม.ย. 2550
165 ขอเชิญร่วมประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นตำบลขนอม
423
28 มี.ค. 2550
166 ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2550
525
27 ก.พ. 2550
167 ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2550
566
26 ม.ค. 2550
168 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
601
04 ม.ค. 2550
169 ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5/2549 ประจำปี 2549
368
28 ธ.ค. 2549
170 ขอเชิญร่วมโครงการคุณคือคนดี ที่เสียภาษีให้สังคม
785
30 พ.ย. 2549
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20