ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ขอเชิญร่วมโครงการปลูกพันธุ์ไม้และสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2549
541
27 พ.ย. 2549
172 ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2549 ประจำปี 2549
373
17 พ.ย. 2549
173 ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2549 ประจำปี 2549
405
10 พ.ย. 2549
174 เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2549
424
01 พ.ย. 2549
175 ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณในการกระทำความดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงบนไปรษณียบัตร
561
19 ต.ค. 2549
176 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันฟุตบอล อบต.ขนอมคัพ
527
11 ก.ย. 2549
177 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2549
496
05 ก.ย. 2549
178 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
525
01 ก.ย. 2549
179 ประกาศ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2548
481
01 ก.ย. 2549
180 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังชี้แจงการดำเนินการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2546 และ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535
463
29 ส.ค. 2549
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20