ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2549 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2549
406
26 ส.ค. 2549
182 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
366
22 ส.ค. 2549
183 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
445
21 ส.ค. 2549
184 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2549
503
21 ส.ค. 2549
185 ประกาศ เรื่อง การออกปฏิบัติงานตามโครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2549
400
17 เม.ย. 2549
186 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
606
12 เม.ย. 2549
187 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
2464
21 มี.ค. 2549
188 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขนอม
912
06 ก.พ. 2549
189 ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
548
06 ก.พ. 2549
190 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ 2548
494
10 พ.ย. 2548
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20