ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม
445
12 ต.ค. 2548
192 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินแก่พนักงานสำรวจ
442
12 ต.ค. 2548
193 อบต.ขนอม บริการออกสำรวจภาษีบำรุงท้องที่
627
12 ต.ค. 2548
194 ภาพบรรยายกาศการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
374
27 ก.ค. 2548
195 อบต.ขนอม เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีการมอบเบี้ยยังชีพผู้พิการ
1090
06 ก.ค. 2548
196 ขอเชิญชมเว็บ อบต ขนอม
583
02 ก.ค. 2548
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20