ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
151
07 ส.ค. 2558
22 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
127
07 ส.ค. 2558
23 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
155
29 ก.ค. 2558
24 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
122
20 ก.ค. 2558
25 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
348
09 ก.ค. 2558
26 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอมตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารงานของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
238
23 มิ.ย. 2558
27 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รายชื่อผู้คัดเลือกได้ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
29 พ.ค. 2558
28 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
142
20 พ.ค. 2558
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
118
12 พ.ค. 2558
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
112
12 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20