ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ขอเชิญชวนเที่ยวงานลอยกระทง ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
30 ต.ค. 2557
42 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผู้ผ่านการสอบเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
244
08 ก.ย. 2557
43 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
209
01 ก.ย. 2557
44 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
224
07 ส.ค. 2557
45 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องผู้ผ่านการสอบเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
314
06 มิ.ย. 2557
46 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
350
02 มิ.ย. 2557
47 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
256
21 พ.ค. 2557
48 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ยกเลิกการใช้อาคารตลาดสดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
271
19 พ.ค. 2557
49 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
281
14 พ.ค. 2557
50 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณี เทศบาลตำบลอ่าวขนอมจัดทำโครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
235
30 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20