ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
300
21 เม.ย. 2557
52 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบาลตำบลอ่าวขนอมจัดทำโครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร หมู่ที่๑๔ ตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
271
27 มี.ค. 2557
53 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
324
26 ธ.ค. 2556
54 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายประปา ซอยตาลคู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
313
29 ต.ค. 2556
55 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน พ.ศ.๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
340
25 ต.ค. 2556
56 ขอประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้มีอายุครบกำหนดขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
324
16 ต.ค. 2556
57 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
556
14 ต.ค. 2556
58 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ขึ้นทะเบียนผู้งอายุตามนโยบายของรัฐบาลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
277
11 ต.ค. 2556
59 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการตามนโยบายของรัฐบาลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
11 ต.ค. 2556
60 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑
262
17 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20