ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
266
09 ก.ย. 2556
62 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒
290
19 ส.ค. 2556
63 ขอเชิญทุกท่าน...เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบาลตำบลอ่าวขนอมตราเทศบัญญัติเรื่อง การอนุรักษ์และใช้ระโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
265
13 ส.ค. 2556
64 โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล เทศบาลตำบลอ่าวขนอมคัพ ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
351
24 ก.ค. 2556
65 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒
293
17 มิ.ย. 2556
66 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑
253
04 มิ.ย. 2556
67 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศาลตำบลอ่าวขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
291
03 มิ.ย. 2556
68 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบ ดาวน์โหลดเอกสาร
324
31 พ.ค. 2556
69 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการค ดาวน์โหลดเอกสาร
301
02 พ.ค. 2556
70 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับส ดาวน์โหลดเอกสาร
358
20 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20