ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การวบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
479
14 มี.ค. 2556
72 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
398
05 มี.ค. 2556
73 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล สายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
333
01 มี.ค. 2556
74 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
319
26 ก.พ. 2556
75 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล สายงานผู้ปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
514
06 ก.พ. 2556
76 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
653
17 ม.ค. 2556
77 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
590
08 ม.ค. 2556
78 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ระเบียบเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ว่าด้วยการจัดตั้งชุมชนคณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการชุมชนและการจัดระเบียบชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
424
02 ม.ค. 2556
79 ขอเชิญเที่ยวงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
450
02 ม.ค. 2556
80 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
558
20 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20