สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศฯ เรื่อง ผลพิจารณาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์อาคารเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
27 มี.ค. 2560
2 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558-กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
07 มี.ค. 2559
3 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
76
12 ม.ค. 2559
4 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
61
24 ธ.ค. 2558
5 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
23 ธ.ค. 2558
6 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยชั่วคราวศูนย์บริหารจักการขยะ หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
79
30 ต.ค. 2558
7 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์บริการจัดการขยะ หมู่ที่14 ตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
86
30 ต.ค. 2558
8 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการสอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
28 ต.ค. 2558
9 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
75
28 ต.ค. 2558
10 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
22 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3