สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
11 ก.ย. 2558
12 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายละอองฝน หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
107
24 ส.ค. 2558
13 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดใน - โรงเรียนบ้านวัดใน หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
73
24 ส.ค. 2558
14 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
88
24 ส.ค. 2558
15 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชุดอุปกรณ์ค้นหากู้ภัยทางทะเล (Wet Suit) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
17 ส.ค. 2558
16 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าคา - เขาดิน หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
76
23 ก.ค. 2558
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
15 ก.ค. 2558
18 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
81
10 ก.ค. 2558
19 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยดำรงสุข (นางเย็น) หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
73
10 ก.ค. 2558
20 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายน้ำตกเสม็ดชุน หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
92
30 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3