สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาเปร็ต หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
84
30 มิ.ย. 2558
22 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยคนึง-สุคนธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
87
08 มิ.ย. 2558
23 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยรวมทรัพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
77
08 มิ.ย. 2558
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
08 มิ.ย. 2558
25 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
90
02 มิ.ย. 2558
26 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังแสงอาทิตย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
01 พ.ค. 2558
27 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องผลการพิจารณาประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม (โดยวิธีพิเศษ) ดาวน์โหลดเอกสาร
87
20 เม.ย. 2558
28 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนายหนูกัน หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
90
20 เม.ย. 2558
29 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายร้อย หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
81
20 เม.ย. 2558
30 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
86
03 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3