ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทางหินผุฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
21 เม.ย. 2560
2 ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยประปาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
21 เม.ย. 2560
3 ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายพังมะพร้าวฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
21 เม.ย. 2560
4 ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยเจบี ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
12 เม.ย. 2560
5 ประกาศ ราคากลางซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 เม.ย. 2560
6 ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ม.8 ต.ขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
23
03 เม.ย. 2560
7 ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดคุดฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
31 มี.ค. 2560
8 ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
18
29 มี.ค. 2560
9 ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโตรงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทางหินผุฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
24 มี.ค. 2560
10 ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายพังมะพร้าว ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
22 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27