Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-528-432  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
 
ผลการดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองวิชาการและแผนงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา


เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
.ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดู : 36) 20 ก.ค. 2549
ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ดู : 37) 3 ก.ค. 2549
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2549 (ดู : 37) 29 มิ.ย. 2549
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งครุภัณฑ์ม่านปรับแสงและผ้าม่าน (ดู : 36) 29 มิ.ย. 2549
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการจ้างเหมาต่อเติมประปา หมู่ที่ 13,14 ต.ขนอม (ดู : 37) 26 มิ.ย. 2549
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศิริสุข ม.2 ต.ขนอม (ดู : 37) 26 มิ.ย. 2549
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 12549 (ดู : 36) 8 มิ.ย. 2549
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมประปา จำนวน 2 โครงการ (ดู : 35) 29 พ.ค. 2549
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม หมู่ที่ 2 ครั้งที่ 2 (ดู : 37) 7 เม.ย. 2549
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสิ่งก่อสร้างจากอุทกภัย หมู่ที่ 4-12 ตำบลขนอม (ดู : 34) 21 มี.ค. 2549
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ดู : 37) 14 มี.ค. 2549
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง (ดู : 35) 3 มี.ค. 2549
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ม.4 ต.ขนอม (ดู : 38) 1 มี.ค. 2549
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม (ดู : 36) 1 มี.ค. 2549
.ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม (ดู : 37) 1 มี.ค. 2549
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (ดู : 37) 6 ก.พ. 2549
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 สาย (ดู : 39) 9 พ.ย. 2548
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs