Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-528-432  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
 
ผลการดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองวิชาการและแผนงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา


เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
ต้อนรับ Miss.Rachael Finley รองกงสุล สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคุณ จันทรโรทัย แจ่มกระจ่าง ผู้ช่วยกงสุล
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 171 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 10 ตุลาคม 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

วันนี้ (๑๐ ต.ค. ๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไมตรี พรหมพิชิต นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม นายธวัชชัย ไชยเทพ ปลัดเทศบาลฯ จ.อ.ธวัชชัย พิธกิจ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยทีมไลฟ์การ์ดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ร่วมให้การต้อนรับ Miss.Rachael Finley รองกงสุล สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคุณ จันทรโรทัย แจ่มกระจ่าง ผู้ช่วยกงสุล ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมผู้ต้องหาสัญชาติอเมริกา ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จ.สุราษฏร์ธานี และได้ถือโอกาสเดินทางมาเยี่ยมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลอ่าวขนอมด้วย

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs