Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-528-432  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
 
ผลการดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แบบฟอร์มอื่นๆ
รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองวิชาการและแผนงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ


เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 166 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายไมตรี พรหมพิชิต นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม มอบหมายให้นายกัมพล มีชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม ให้การต้อนรับนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายธีรศักดิ์ ทองมาตร์ หน.สนง.ปภ.จ.นครศรีฯ สาขาสิชล และคณะ ซึ่งให้เกียรติมาเยี่ยมชมการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลอ่าวขนอม พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้ารับการอบรม

เวลา 13.00 น. ในพิธีปิดโครงการฯ นายไมตรี พรหมพิชิต นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม ได้ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ โดยได้รับเกียรติจากนางพิมพ์ภาวรรณ ศรีพงศ์ ปลัดอำเภอขนอม เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ และนายกัมพล มีชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม กล่าวรายงาน.

โครงการฯ จัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนขนอมพิทยา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีจิตอาสาภัยพิบัติเข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่เกิดเหตุ สามารถปฏิบัติงานกู้ภัยในสภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ลดความเสี่ยงหรือความสูญเสียในพื้นที่

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs