Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-528-432  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
 
ผลการดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แบบฟอร์มอื่นๆ
รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองวิชาการและแผนงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ


เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 34 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 28 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 06.50 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขนอม นายไมตรี พรหมพิชิต นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม มอบหมายให้ นายอภิชาติ ใจสบาย รองนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และลูกจ้างร่วมทำบุญ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป โดยนางสาวฉัตรอุไร พลสุด ปลัดอำเภอขนอม เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี

จากนั้นเวลา 08.00 น. นายกัมพล มีชัย รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

จากนั้น เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร  พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน ”  ณ   สนามหน้าสถานีตำรวจภูธรขนอม และจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดเขาสุวรรณบรรพต หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม โดยนางสาวฉัตรอุไร พลสุด ปลัดอำเภอเป็นประธานในพิธี

เวลา 17.30 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขนอมโดยนางสาวฉัตรอุไร พลสุด ปลัดอำเภอขนอม เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล   เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   และเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ 10 ชาวอำเภอขนอมทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs