Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-528-432  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
 
ผลการดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แบบฟอร์มอื่นๆ
รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองวิชาการและแผนงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ


เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
เทศกาลตกปลาทราย ประจำปี2563
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 24 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 1 กันยายน 2563
รายละเอียดกิจกรรม :
(29/08/63) เทศบาลตำบลอ่าวขนอมร่วมกับชุมชนบ้านในเพลา กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัดมหาชน และโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม บริษัทปตท. จำกัดมหาชน จัดงานเทศกาลแข่งขันตกปลาทราย ครั้งที่ 16 ณ หาดในเพลา (เจบีเก่า) โดยมีนายจิระโรจน์ สำแดงอำเภอขนอม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายมาเนก เสือทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 เป็นผู้กล่าวรายงาน
สำหรับเทศกาลตกปลาทราย เป็นเทศกาลท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 16 แล้ว โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอขนอม และประชาสัมพันธ์หมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้ผู้คนรู้จักวิถีชีวิตของคนขนอมมากยิ่งขึ้น
การแข่งขันตกปลาทรายจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทน้ำหนักรวมมากที่สุด และประเภทปลาทรายตัวใหญ่ที่สุด ผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีมสายน้ำชนะการแข่งขัน ประเภทน้ำหนักรวม ชนะไปด้วยน้ำหนักปลารวม 9 กิโลกรัม และประเภทปลาทรายตัวใหญ่ที่สุด ได้แก่ทีม ส.ท.พิพัฒน์ ชนะไปด้วยน้ำหนักปลา 2.5 กรัม นอกนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประกอบด้วย การแข่งขันปอกมะพร้าว การแข่งขันขูดมะพร้าว การแข่งขันชักกะเย่อ และการแข่งขันวิ่งเปี้ยว ซึ่งสร้างสีสันให้แก่ผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs