Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-528-432  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
 
ผลการดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แบบฟอร์มอื่นๆ
รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองวิชาการและแผนงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ


เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  แหล่งท่องเที่ยว
ศาลหลักเมืองขนอม
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 63 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

                 ศาลหลักเมืองขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวอำเภอขนอมพร้อมใจร่วมสร้างศาลหลักเมืองขนอม  เพื่อระลึกถึงเกียรติประวัติอันยาวนานของบรรพบุรุษ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของประชาชนชาวอำเภอขนอม รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอขนอม โดยเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าแวะชมและสักการะได้ทุกวัน 

                 โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า อำเภอขนอมเป็นเมืองเก่าแก่ในรัชสมัยพระเจ้าอู่ทอง แห่ง กรุงศรีอยุธยา ระหว่าง พ.ศ. 1893 - 1912 เนื่องจากเมืองนครศรีธรรมราช ได้เกิดอหิวาต์ระบาด ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก จนเมืองเกือบร้างอยู่เป็นเวลานาน พระเจ้าอู่ทองจึงได้บัญชาให้พนมวังละนางเสดียงทองผู้เป็นญาติใกล้ชิดลงมาสร้างเมืองชื่อ “นครดอนพระ” (ปัจจุบันอยู่ในตำบลกงตาก อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)  และได้มอบหมายให้เชื้อพระวงศ์สร้างเมืองเล็กๆ ขึ้นใกล้เคียงกับบริเวณรอบเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อรวบรวมประชาชนที่หนีโรคระบาดตั้งเป็นชุมชนดังเดิม จึงปรากฏว่า มีเมืองหลายเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยนั้น รวมทั้งเมืองที่มีชื่อว่า “เมืองตระนอม” ซึ่งสร้างโดยเจ้าอินทราชาและเจ้าหญิงสนทรา (ธิดาของพนมวัง) เมื่อประมาณ พ.ศ. 1918 ซึ่งมีร่องรอยเป็นปูชนียสถานทางประวัติศาสตร์ย้อนหลังหลายร้อยปี เช่น วัดเจดีย์หลวง มีพระพุทธรูปเก่าแก่และสระน้ำปรากฏอยู่ มีถ้ำเขาวังทอง ถ้ำเขาพระ วัดเตล็ด มีพระพุทธรูปเก่าแก่ และวัดท่าจันทน์มีเจดีย์โบราณอยู่บนเขาธาตุ โดย คำว่า “ขนอม” ไม่ปรากฏคำแปลในพจนานุกรม มีการสันนิษฐานถึงที่มาดังนี้

1. เพี้ยนมาจากชื่อเดิม คือ “เมืองตระนอม”
2. มาจากคำว่า “เขาล้อม” เพราะเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบ และแผลงมาเป็น “ขนอม” เพราะเรียกสะดวก
3. มาจากคำว่า “เขาพนม” ซึ่งเป็นภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งของอำเภอขนอม ซึ่งอาจเพี้ยนมาเป็นอำเภอขนอมได้
                 จากเหตุผลเกี่ยวกับที่มาของคำว่า “ขนอม” ดังกล่าว ข้อสันนิษฐานแรกมีน้ำหนักมากที่สุดเพราะมี หลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ปรากฏร่องรอยอยู่อย่างแน่ชัด

                 เมืองขนอม ได้รับการสำรวจเข้าอยู่ในทำเนียบการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 มีฐานะเป็นตำบล ๆ หนึ่งของอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อ พ.ศ. 2481 และยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2502 มีลักษณะเป็นเมืองซึ่งมีหุบเขาล้อมรอบ เป็นที่ตั้งของแหล่งพลังงานที่สำคัญของภาคใต้ คือ บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

                 ด้วยประวัติความเป็นมาอันยาวนานดังกล่าว ชาวอำเภอขนอมจึงได้ร่วมกันจัดสร้าง ศาลหลักเมืองขนอม ณ สวนสาธารณะพ่อตาคูระ หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม อำเภอขนอม เพื่อระลึกถึงเกียรติประวัติอันยาวนานของบรรพบุรุษ และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นสิริมงคล และเป็นที่สักการบูชา ศูนย์รวมพลังศรัทธาของประชาชนชาวอำเภอขนอม รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอขนอมอีกด้วย

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs