Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-528-432  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
 
ผลการดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แบบฟอร์มอื่นๆ
รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองวิชาการและแผนงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ


เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  แหล่งท่องเที่ยว
หาดในเพลา
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 439 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 29 สิงหาคม 2563
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

หาดในเพลา สวยงามดั่งภาพวาด 

หาดในเพลา มีลักษณะชายหาดกว้างและเป็นแนวโค้ง มี โขดหินลาดเอียง สลับกันไป ทำให้หาดในเพลามีความสวยงามที่แตกต่างจากหาดอื่นๆ ด้านทิศใต้มีผืนดินยื่นลงสู่ทะเลเป็นแหลมยาว และทิศเหนือติดกับหาดหน้าด่าน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ภูเขาซ้อนสลับกันไป จึงเปรียบได้ว่าหาดในเพลา สวยงามดั่งภาพวาด

เดินทางโดย รถยนต์

จากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ขับไปทางหลวงสาย 401 (นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี) ประมาณ 90 กิโลเมตร ถึงแยกคลองแหลง (มีโมเดลรูปปั้นปลาโลมา) ให้เลี้ยวขวา เข้าทางหลวงหมายเลข 4014 เพื่อเข้าสู่อำเภอขนอม ขับตรงไปเรื่อยๆ จนถึง สี่แยกไฟแดง (ตลาดสี่แยก) ขับตรงไป จนถึง ทาง 4 แยก (โรงแรมขนอมโกเดนบีช)  ให้เลี้ยวขวา จนถึง สามแยก ในเปร็ตให้เลี้ยวซ้าย ก็จะถึงหาดในเพลา

เดินทางโดย รถตู้

โดยไปขึ้นรถตู้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช นั่งรถตู้สายนครศรีธรรมราช-ขนอม ลงรถบริเวณตลาดสี่แยกขนอม จะมีจักรยานยนต์รับจ้าง พาไปยังจุดหมายปลายทาง

ค่าใช้จ่าย :
รถตู้ = 100 บาท
ที่พัก / ร้านอาหาร

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs