Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-528-432  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
 
ผลการดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แบบฟอร์มอื่นๆ
รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองวิชาการและแผนงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ


เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  แหล่งท่องเที่ยว
หาดในเปร็ต
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 16 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 29 สิงหาคม 2563
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

หาดในเปร็ต  เป็นชายหาดที่มีเม็ดทรายขนาดเล็กละเอียด นุ่มๆ สีขาวนวลตา น้ำทะเลใส มองเห็นหอย และปูตัวเล็กๆ ที่อาศัยอยู่แนวน้ำตื้น หากทอดสายตาออกไปทางทิศใต้จะมองเห็นไปถึงหาดในเพลา และทางทิศเหนือ ติดกับหาดหน้าด่าน เสน่ห์ของหาดในเปร็ต  นอกจากความสวยงามของชายหาด  และน้ำทะเลแล้วยังมีความอุดมสมบูรณ์ของพันธ์ไม้ประจำถิ่นเช่น ต้นมะพร้าว และต้นเตยทะเล ซึ่งมีลักษณะเป็นทรงพุ่ม ลำต้นสีน้ำตาลอ่อนๆมีหนามแหลม  ใบปลายเรียวแหลม  มีหนามคม  ผลคล้ายผลสับปะรด  มีกลิ่นหอมอ่อนๆ บรรยากาศดีๆ ทะเลสวยๆแบบนี้ให้ความรู้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า ได้ดีทีดียวเลยค่ะ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs