Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-528-432  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
 
ผลการดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองวิชาการและแผนงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา


เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม รุ่นที่ 1 / 2562 (ดู : 3)
ข่าวเทศบาลอ่าวขนอม (ดู : 19)
เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอขนอมคัพ"ประจำปี2562 (ดู : 12)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยหวังสุข หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20)
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18)
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติม ศพด.บ้านในเพลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 38)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกร 62
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาสมัยสามัญ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
บัณฑิตน้อย 62
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
"วันท้องถิ่นไทย"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 62
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
KHANOM BEACH CLEANIN
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประมวลภาพการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันปิยมหาราช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ต้อนรับ Miss.Rachael Finley รองกงสุล สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคุณ จันทรโรทัย แจ่มกระจ่าง ผู้ช่วยกงสุล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคลองท่อมใต้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนาท่อม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 65)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม  (ดู : 242)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล  (ดู : 135)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล รวมร้านอร่อยอำเภอขนอม ที่พักในเขต ทต.ขนอม
 
วัดกระดังงา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกหินลาด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวท้องหยี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดในเพลา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดในเปร็ต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดหน้าด่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดคอเขา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs