Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-528-432  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
 
ผลการดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองวิชาการและแผนงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 2 โครงการ (ดู : 2)
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศลฯ (ดู : 3)
เรื่อง พฤติการณ์หลอกลวงให้ราษฎรปลูกอินทผาลัม  (ดู : 4)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเหนือท่า หมู่ที่ 13 ฯ (ดู : 3)
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแสงทอง ฯ (ดู : 1)
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 2)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันแม่แห่งชาติ2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จทรงเปิดศาลหลักเมืองขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จทรงเปิดศาลหลักเมืองขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 2561 ครั้งที่ 1
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมความรูเรื่องเพศศึกษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 2561 ครั้งที่ 1
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 22560 ครั้งที่ 1
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีวางดอกไม้จันทร์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันปิยมหาราช 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยวิสามัญ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันแม่แห่งชาติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม  (ดู : 5)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล  (ดู : 4)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล  (ดู : 4)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล รวมร้านอร่อยอำเภอขนอม ที่พักในเขต ทต.ขนอม
 
วัดกระดังงา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกหินลาด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวท้องหยี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดในเพลา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดในเปร็ต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดหน้าด่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดคอเขา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs