Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-528-432  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
 
ผลการดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองวิชาการและแผนงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา


เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติม ศพด.บ้านในเพลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 19) 22 ก.พ. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 12 ก.พ. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติม ศพด.บ้านในเพลา ฯ (ดู : 24) 11 ก.พ. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางหินผุฯ (ดู : 30) 31 ม.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยมีสุข ม.8 ฯ (ดู : 38) 9 ม.ค. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชูศักดิ์ ม.4 ฯ (ดู : 71) 11 ธ.ค. 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัดเคี่ยม ม.3 ฯ (ดู : 67) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองวัดใน-ท่าบด (ดู : 72) 3 ธ.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองท่าบดฯ (ดู : 53) 28 พ.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง ถนน คสล. เพื่อการท่องเที่ยวเนินเทวดาฯ (ดู : 89) 21 ก.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยโกเล้งฯ (ดู : 90) 21 ก.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคางการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาคลอง-นางสมบูรณ์ (ดู : 99) 14 ก.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการท่องเที่ยวเนินเทวดา หมู่ที่8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (ดู : 91) 10 ก.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโกเล้ง หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (ดู : 93) 10 ก.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคางการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขใจ หมู่ที่ 14 (ดู : 97) 7 ก.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล.ซอยบ้านนายจิ้น หมู่ที่ 12 ต.ขนอม โดยวิธีเฉพาะ (ดู : 124) 6 ก.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคางการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาขุนพนมฯ (ดู : 95) 3 ก.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดย่งแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาคลองฯ (ดู : 96) 3 ก.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแสงทอง ฯ (ดู : 100) 30 ส.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดย่งแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขใจฯ (ดู : 86) 28 ส.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 84) 27 ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายขุนพนม หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (ดู : 86) 20 ส.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 93) 16 มิ.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 84) 17 พ.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางจงดี-นายฤทธิ์ หมู่ที่ 13 (ดู : 81) 20 มี.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางจงดี-นายฤทธิ์ หมู่ที่ 13 (ดู : 86) 20 มี.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจ่าเลข หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 83) 14 ก.พ. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทองมีสุข พร้อมรางระบายน้ำตัวยู ม.4 ต.ขนอม ฯ (เพิ่มเติม) (ดู : 92) 14 ก.พ. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจ่าเลข หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 86) 14 ก.พ. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทองมีสุข พร้อมรางระบายน้ำตัวยู ม.4 ต.ขนอม ฯ (เพิ่มเติม) (ดู : 83) 1 ก.พ. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (ดู : 84) 30 ม.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (ดู : 86) 30 ม.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทองมีสุข พร้อมรางระบายน้ำตัวยู ม.4 ต.ขนอม ฯ (ดู : 81) 26 ม.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเหนือท่า หมู่ที่ 13 ฯ (ดู : 110) 21 ธ.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ถนนสายสี่แยก-หน้าด่านฯ (ดู : 83) 8 ธ.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ถนนสายสี่แยก-หน้าด่านฯ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(E-bidding) (ดู : 83) 27 พ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายนางบุญภา-นายจำลอง หมู่ที่ 5 ต.ขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 83) 15 พ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนางบุญภา-นายจำลองฯ (ดู : 84) 14 พ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ถนนสายสี่แยก-หน้าด่านฯ (ดู : 84) 13 พ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (ดู : 83) 1 พ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ถนนสายสี่แยก-หน้าด่านฯ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (ดู : 82) 10 ต.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 79) 27 ก.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ถนนสายสี่แยกหน้าด่าน ฯ (ดู : 80) 28 ส.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม (ดู : 80) 30 ก.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ (ดู : 80) 21 มิ.ย. 2560
ประกาศ ฯ เรื่อง ยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางฯ (ดู : 80) 12 มิ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 85) 29 พ.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 3 ช่องทางฯ (ดู : 83) 28 พ.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ (ดู : 82) 3 พ.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายพังมะพร้าวฯ (ดู : 81) 21 เม.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยประปาฯ (ดู : 82) 21 เม.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทางหินผุฯ (ดู : 78) 21 เม.ย. 2560
ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยเจบี ฯ (ดู : 79) 12 เม.ย. 2560
ประกาศ ราคากลางซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอมฯ (ดู : 83) 5 เม.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ม.8 ต.ขนอม (ดู : 81) 3 เม.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดคุดฯ (ดู : 78) 31 มี.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู : 81) 29 มี.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโตรงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทางหินผุฯ (ดู : 82) 24 มี.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายพังมะพร้าว ฯ (ดู : 83) 22 มี.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอกเหลี่ยม ๒ ช่อง ซอย เจบี ฯ (ดู : 80) 20 มี.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs